گزارشات


                             جلسه کارگاه با موضوع حمایت تازه واردین
 
تازه وارد کیست ؟
   کسی که برای اولین بار به جلسات آمده است . ممکن است که یک فرد قدیمی هم یک تازه وارد باشد . (با آمدن بیمار جدید در زندگی اش )
تازه وارد بعنوان خون تازه گروه عنوان می شود و وجود او برای ما لازم است .

ورود یک تازه وارد چه تاثیراتی برای گروه دارد ؟

   دادن پیام به گروه ( یادآوری که کجا بودم و به کجا رسیدم یادآوری اینکه من کی بودم )
تازه وارد به معنای خون تازه یعنی (جریان بهبودی ) است .

طرز برخورد با تازه وارد باید چگونه باشد و چه چیزهایی به من کمک کرد که در این برنامه بمانم ؟

    همدرد بودن با یکدیگر ، لبخند اعضای گروه، دادن شماره تلفن به تازه وارد ، عشق گرفتن از اعضای قدیمی ،دادن مسئولیت و خدمت به تازه وارد، احساس امنیت کردن ،گمنامی اعضا ،احساس حقارت نکردن ،اصولی بودن برنامه ،پیگیر بودن اعضای قدیمی برای آمدن تازه وارد به جلسات ،راحت صحبت کردن در مورد اعتیاد در برنامه ( ما باید تجربه نیرو و امید را مشارکت کنیم ) ،فروتنی اعضای گروه ،قضاوت نکردن اعضا ،برخورد مناسب با تازه وارد ،اقرار صادقانه اعضای قدیمی ،دوستی های متفاوت را تجربه کردن ،پیشنهاد کردن ،خواندن نشریات ،رعایت سه دشمن کشنده .                                              جلسه کارگاه با موضوع عبارت پیشنهادی اختتامیه در جلسات

هدف از خواندن اختتامیه در گروه چیست ؟
    خواندن اختتامیه در جلسات اهداف مختلفی را به دنبال دارد که عبارت اس از : رعایت گمنامی اعضا ، درک متقابل افراد ، گرفتن تجربه نیرو و امید ، آگاهی برای تازه وارد و مرور برای اعضای قدیمی ، سکوت کردن و شنونده خوبی بود ن ، عبارت پیشنهادی به من یاد داد قرار نیست در جلسات از همه ی تجربیات استفاده کنم بلکه فقط از آنهایی استفاده کنم که به درد من میخورد . من چیزهای زیادی از اختتامیه جلسات یاد گرفتم مثل : تمرکز روی خودم و کنترل نکردن دیگران ، دیدن مثبتهای دیگران ، اینکه هیچکس ازما ادعای کمال نمیکند ، پیدا کردن اعتماد به نفس ، دیدن شباهتها بین خود و دیگر اعضا ، اهمیت دادن به دیگران و دیدن آنها ، اجازه صحبت به دیگران دادن ، فرصت دادن به یکدیگر ، داشتن پذیرش ، ما فقط شنونده حرفهای دیگران هستیم .

وظیفه ی من بعنوان عضو قدیمی در قبال عبارت پیشنهادی اختتامیه چیست ؟
   داشتن مشارکت موثر و سالم ، به کارگیری سنتها خصوصا سنت 2 ، حمایت از تازه واردین ، بها دادن به تازه وارد ، سرزنش نکنم قضاوت نکنم دادن احساس امنیت به تازه وارد با رفتار خود ، ایجاد آرامش و سکوت در جلسات ، بهم نزدن نظم جلسه ، شروع و پایان به موقع جلسه یعنی جلسه با دعای آرامش شروع و با دعای آرامش تمام می شود . قضاوت و کنترل نکردن اعضا ، پیام رسان خوبی باشیم ، کمک به خانواده ی معتادین ، یادآوری کردن این موضوع که خودم روزی تازه وارد بودم سپاسگزاری از خداوند ، کمک به سبد هفتم ، اول خودم خدمت کنم بعد به دیگران بگویم خدمت کنید . شهامت داشتن ، عمل کردن به حرفهای که میزنم . خوش آمد گویی خوب متواضع بودن اعضای قدیمی نکات مثبت را برای داشتن آرامش درونی بیشتر ببینم ، دید مثبت داشتن در گروه ، هیچکس ادعای کمال نمیکند چون کمال مطلق خداوند است ، زیاد کردن فاصله ی اشتباهات ، نداشتن توقع زیاد از دیگران و دیدن سهم و نقش خود ، اقرار به اشتباه.

هدف از خواندن دعای آرامش چیست ؟
   ایجاد اتحاد و همدلی ، گرفتن انرژی مثبت ، مخالف باشم اما ناسازگار نباشم ، رها شدن ، تمرکز روی خودم و تغییر خودم ، ارتباط خوب با خدا برقرار کردن ، سپاسگزار بودن از خداوند ، پیدا کردن شهامت برای تغیر خودم ، رسمیت دادن به جلسه ، با عشق به خداوند نگاه کردن ، احساس تنهایی نکردن ، پیدا کردن ایمان به خداوند ، اقرا ر به عجز ، مرز بندی بین خواسته ها و نیازها ، تمرکز داشتن ، اقرار ترس به خداوند و درخواست ایمان ، دعوت از خداوند برای حضور در زندگی .


 
                      جلسه کارگاه با موضوع تغییر از من آغاز می شود

آیا تغییر از من آغاز می شود ؟
با سه اصل اساس تمایل ، روشن بینی ، صداقت
و فرصت دادن به خودم و دیگران و دعا و مراقبه و آهسته ولی پیوسته

تصور گذشته من از تغییر چه بود ؟

1 – مادی
درون خود را با عوامل بیرونی پر کنم .

2- تغییر دیگران
از روی احساس گناه توقع وابستگی اضطراب خشم ترس و حقارت بود

3- روحی
وابستگی های بیش از اندازه و ترسهایم و افکار مخرب

چرا من در برابر تغییر مقامت می کنم ؟

1-    از روی عادت های بیمار گونه
2-    ترس از دست دادن : اقتدار ، تنها ماندن ، تایید نشدن ، سلطه و نفوذ

چه عواملی مقاومت من را شکست ؟

1-    زبان پیشنهادی برنامه
2-    درد مشترک
3-    درک تازه وارد
4-    درک متقابل
5-    مشارک اعضا گروه
6-    اعتماد و اطمینان به گروه و راهنما
7-    فکر و تمرکز بیشتر

چه چیزی مرا به تغییر مایل کرد ؟

1-    شکست در تغییر دادن دیگران
2-    درد تنهایی ناامیدی خستگی
3-    پایین آمدن اعتماد به نفس و عزت نفس
4-    تغییر باور هایم

تغییر باور هایم چطور به من کمک کرد ؟

1-    تسلیم اصول برنامه با دیدن بهبودی و آرامش دیگران که قبل از من وارد جلسه شدند .
2-    حضور مداوم در جلسات .
3-    من هم بیمارم و احتیاج به کمک دارم .
4-    هنر خوب گوش دادن .
5-    سکوت و تسلیم .

 
سه رکن اصلی تغییر :
افکار سالم (سلامت عقل )
سخنان منطبق با اصل صداقت
عملکرد مطابق با اصول برنامه

                   در نهایت تمرین کنم که زندگی کنم و بگذارم زندگی کنند. 
                         جلسه کارگاه با موضوع  نشریات چه تاثیری در بهبودی من داشته است ؟

برای روشن شدن موضوع بحث بهتر است ابتدا بدانیم ؟

عوامل بهبودی من چیست ؟

عوامل بهبودی را میتوان به شکل ذیل لیست کرد :
1-      دعا کردن
2-      نشریات
3-      جلسات
4-      کارکرد قدم
5-      دوستان بهبودی با تجربه
6-      خدمت
7-      گوش دادن و یادگیری
8-      تمایل و احساس نیاز به موارد فوق الذکر

همانطور که دریافتیم نشریات یکی از عوامل مهم بهبودی به شمار می رود برای این که اهمیت نشریات را بهتر بفهمیم مطالبی برگزیده از نشریات را در قالب پیامهای بهبودی ذکر می کنیم

جلسه یعنی تسلیم شدن و پذیرفتن وضعیت موجود و اعتماد به نیروی برتر تا آنچه را که به صلاح من است عطا کند.
امیدواری همه مارا  از ترس حفظ می کند.
تنها کسی را که می توانیم کنترل کنیم خودمان هستیم.
یاد گرفتیم که اعتیاد یک بیماری است نه یک مساله اخلاقی .
ممکن نیست به جای مصرف کننده دارو بخوریم و منتظر تاثیر دارو روی او بمانیم.
برای فرار از مسئولیتهای زندگیمان یک راه ساده وجود دارد اینکه قربانی اعمال و رفتار دیگران نشویم .
درد باعث رشد می شود ، اگر فقط اتفاقات خوب برایت پیش آید هیچ وقت قوی نمی شوی.

اعتیاد یک بیماری است و بیماری نه عشق می شناسد نه ترس را می آید و می ماند . این من هستم که می توانم عکس العمل هایم را انتخاب کنم .
 
 

بازدیدها : 1
لینک مستقیم : گزارشات
اشتراک در شبکه های اجتماعی: